Menu

ATUNCI SI ACUM (2014 01 13)

Stemele şi însemnele de breaslă erau folosite atât pentru identificarea breslei, cât şi pentru autentificarea produselor acesteia (de exemplu, pe sigilii). Ele puteau fi găsite pe clădiri, în stranele bisericilor, pe table de strigare, pe lăzi, pe cărţi de călătorie şi registre. Primele menţiuni referitoare la meşteşugul cizmaritului în Reghin sunt de la 1484, când găsim în Registrul Frăţietăţii Calfelor de cizmari din Sibiu Johannes Bruderschaft, 9 calfe din oraşul nostru. Un document pe care găsim expus simbolul unei bresle este statutul de la 1837, pe a cărui primă pagină se poate vedea stema Transilvaniei în partea superioară, iar în plan inferior o cizmă înaltă, orientată cu vârful spre dreapta.

Media

back to top